Nabízím on-line návody. Jde o nejúčinnější fyzioterapeutické automobilizace a cviky při tělesných potížích. - více informací

Adresa: Masarykova 37, Brno - centrum
Tel.číslo: +420 777 502 815
Volné termíny a objednání ZDE

Proč fyzioterapie

Život ani zdraví není nic neměnného. Jde o trvalé hledání rovnováhy. Nároky na dnešního člověka vzrůstají a své tělo, které nezbytně potřebujeme, zanedbáváme. Ke zlepšení je potřeba naučit se ho vnímat a porozumět mu. Odměnou nám bude pocit tělesné a duševní pohody, kdy budeme sami sobě terapeuty.

Proč fyzioterapuet v Brně

Pokud neznáte příčinu problému

 • Celostní terapie – hledání příčiny a souvislostí napříč celým tělem
 • Dešifrování informace – orientace v tom, co nám tělo říká
 • Respektování individuality – lidé nejsou stejní a nelze je zaškatulkovat
 • Dalekozraký pohled – cílem je získání způsobu, jak pozitivně ovlivňovat své zdraví
 • Přirozenost – snížení dráždění, bolesti, omezení a nabytí funkce přirozenými prostředky
 • Aktivita - aktivní forma léčby, možnost samostatně udělat něco pro své zdraví

Trpíte zdravotními potížemi jako

 • chronická onemocnění, lidé s nakupením onemocnění, úrazů, bolestí a starostí.
 • potíže pohybového aparátu, bolest a její následky.
 • vyvážení nároku sedavého zaměstnání, strnulých poloh a sportovní zátěže.
 • posilnění zdraví a zvýšení celkové odolnosti člověka.
 • prim hraje diagnostika a léčba „šitá na míru“.

Kde fyzioterapie pomáhá

 • Fyzioterapie přirozenou cestou obnovuje tělesné funkce nebo alespoň zmírňuje obtíže.
 • Odstraňuje vertebrogenní obtíže a funkční poruchy pohybového aparátu, ovlivňuje chronická onemocnění, zabývá se utvářením ergonomických opatření, nabízí výživové a pohybové poradenství, uplatňuje se všude tam, kde selhává běžná léčba.