Nabízím on-line návody. Jde o nejúčinnější fyzioterapeutické automobilizace a cviky při tělesných potížích. - více informací

Adresa: Masarykova 37, Brno - centrum
Tel.číslo: +420 777 502 815
Volné termíny a objednání ZDE

Článek - Co je to Škola zad a ergonomie

Články podle štítků

Co je to Škola zad a ergonomie


Poučka o škole zad říká, že jde o optimalizaci pohybů při zátěži. Klade si za cíl obeznámit pacienty s důvody vzniku bolestí zad a jak jim efektivně předcházet. Učí nás uvědomění si vlastního těla.

Zahrnuje různé kapitoly od správné polohy při sedu, vhodného výběru matrace a lůžka, přes manipulaci s břemeny, která je šetrná k zádům, až po správné provádění běžných činností, zvolení vhodného sportu, ovlivnění dýchání a základního protažení a posílení. Ke škole zad patří i využití kompenzačních pomůcek pro použití v kanceláři, autě apod. Tímto se překrývá s ergonomií.

Ergonomie je širší pojem, týkající se vzájemného vztahu člověka a práce s cílem dosažení vyšší efektivity. Ve fyzioterapii ji ale chápeme jako přizpůsobení si pracovního prostředí tak, aby bylo zátěžově co nejšetrnější k našemu tělu. To znamená například nastavení výšky pracovního stolu, upravení pracovní plochy, organizaci práce a střídání činností, užití pomůcek, přestávek a protažení, aby nedošlo k přetížení těla, jak po stránce fyzické tak i psychické. pz


Štítky použité v článku