Nabízím on-line návody. Jde o nejúčinnější fyzioterapeutické automobilizace a cviky při tělesných potížích. - více informací

Adresa: Masarykova 37, Brno - centrum
Tel.číslo: +420 777 502 815
Volné termíny a objednání ZDE

Článek - Několik zajímavostí o pohybovém systému

Články podle štítků

Pohybový aparát

Několik zajímavostí o pohybovém systému


Do pohybového aparátu těla řadíme kosti, klouby, vazy a svaly. Kostí a kloubů máme přibližně 200, svalů cca 600 a vazů nespočet. Přesná čísla se nedají uvést, jelikož existují různé odlišnosti mezi lidmi. A tak může mít například někdo o obratel navíc nebo naopak. Především u drobných tkání je těžké rozlišit, co je ještě sval a co už vazivo.

Celý pohybový systém nám slouží k ochraně vnitřku těla, k vzpřímenému nastavení proti gravitaci a především k pohybu. Kromě toho má i metabolickou, informační a vylučovací funkci. Pohybový aparát je silně provázán s vnitřními orgány a metabolismem a nemalý je i vliv psychiky a zevního prostředí na něj. Zjednodušeně si můžeme představit slupku těla jako plátno, na které se promítají neduhy a bolesti. To je jeho jediná možnost, jak se bránit, protože je jako jediné ústrojí podřízeno naší vůli tedy často bohužel i zvůli.

Funkce pohybového systému je jako taková nejsložitější vůbec. Můžeme tak tvrdit díky tomu, že největší část mozku se jím zabývá. Na složitost systému ukazuje i fakt, že zatímco umíme nahradit srdce umělou pumpou, funkční končetinu dosud při všech vědecko-technických vymoženostech vytvořit neumíme. Proto i poruchy funkce pohybového aparátu se obtížněji zjišťují a ovlivňují. Nicméně vždycky se dá něco dělat. Platí to u všech poruch. Jak těch, které jsou vratné, tak i u porušené struktury, kdy můžeme vylepšit její stav a funkci. pz


Štítky použité v článku