Nabízím on-line návody. Jde o nejúčinnější fyzioterapeutické automobilizace a cviky při tělesných potížích. - více informací

Adresa: Masarykova 37, Brno - centrum
Tel.číslo: +420 777 502 815
Volné termíny a objednání ZDE

Článek - Vertebropaté

Články podle štítků

Vertebropaté


Za vertebropaty jsou označováni lidé, kteří mají bolesti zad, respektive páteře. Asi každý z nás má s ní již nějakou zkušenost. Uvádí se, že ¾ pacientů u praktických lékařů jsou zde pro bolesti pohybového aparátu. To proto, že pohybový systém je nejčastější zdroj či projektor bolesti, i když primární příčina bolesti může být i jinde v těle. Příčina bolesti hlavy, zad a kloubů je přímo v pohybovém aparátu zhruba z  50%.

Bolesti zad u vertebropatů jsou pravidelné, opakované či trvalé a většinou jsou spojeny s vadným držením těla. Takové chronické působení se pak na těle může dále negativně projevovat. Vertebropaté mívají typicky více funkčních poruch zažívacího traktu (např. nadýmaní, zácpa, žaludeční nevolnosti atd.) a jejich kulatá záda mohou taktéž přispět k bronchitidě a různým zažívacím potížím. U pacientů s vertebrogeními obtížemi nacházíme změny v plantární aponeuróze, které mohou vést až k patní ostruze. Znakem vertebropatů jsou také bolesti více úseků páteře, a to buď zároveň anebo se místa střídají. Přítomné chabé držení těla je projevem svalové dysbalance ve svalových zřetězeních při sedavém zaměstnání či způsobu života.

Jelikož jednotlivé úseky páteře nefungují samostatně ani bez závislosti na zbytku těla (např. postavení dolních končetin, kdy noha je opora pro vzpřímené držení těla) je nutné řešit vzpřímené držení těla komplexně. Proto je častou chybou v terapii těchto pacientů zaměření se jen na jednu oblast páteře. Druhou velkou chybou je přestat v pohybové reedukaci i po odstranění potíží. To proto, že nezměněné špatné provádění nějakého pohybu či činnosti vede k návratu potíží. Uvádí se, že 70% těchto pacientů se navrací k lékaři či na klasickou rehabilitaci již během jednoho roku! Potřebnou vůli ve cvičení k přeměně nevhodného držení těla musíme tedy přenést i do zvyklostí a aktivit denního života. Jenom tak nám bude zaručen úspěch při boji s bolestmi zad. Pomocnou ruku a návod, jak prakticky a správně řešit bolesti zad nám dá fyzioterapie. pz


Štítky použité v článku