Nabízím on-line návody. Jde o nejúčinnější fyzioterapeutické automobilizace a cviky při tělesných potížích. - více informací

Adresa: Masarykova 37, Brno - centrum
Tel.číslo: +420 777 502 815
Volné termíny a objednání ZDE

Článek - Zdravotně - kompenzační cvičení

Články podle štítků

Zdravotně - kompenzační cvičení


Ať už se nazývá zdravotní, kompenzační, zdravotně-kompenzační či jakékoliv jiné cvičení s cílem odstranit tělesné potíže a cítit se dobře, jedná se v podstatě o totéž. Tímto vyrovnávacím cvičením nahrazujeme nedostatek přirozeného pohybu v dnešním pohodlném životě. Většina lidí má sedavé zaměstnání, jezdí do práce autem či jiným dopravním prostředkem a ve volném čase rovněž nemá dostatek přirozeného pohybu. Proto pohybový aparát chřadne a volá bolestí, ztuhlostí a únavou o pomoc. Abychom netrpěli pohybovou chudostí, je potřeba cvičit.

Jelikož každý máme jiné dispozice, tedy jinou kvalitu tkání, jiný kloubní rozsah apod, jsou i naše možnosti a schopnosti rozdílné, proto i cvičení nemůže být pro všechny stejné. Obecně platí jisté zásady. Cvičební jednotka by měla obsahovat prvky zahřívací, protahovací, posilovací, dechové i relaxační. Společně tvoří spojenou nádobu, která nám odstraňuje svalovou respektive tělesnou nerovnováhu. Důležitá je správná pozice a provedení cviku. Čím lepší, tím roste efektivita cvičení a výsledná funkce. Svaly pracují v souhře, proto se velmi uplatňuje cílenost a komplexnost cvičení. Obrovský význam má učení cvičení prožitku. Nesmíme zapomenout, že propojením těla a duše dochází k pozitivnímu ovlivnění psychiky. Opakovaným cvičením se zvyšuje tělesná zdatnost a kondice, která vede ke správnému držení těla. Tady už je jen krůček k tomu, abychom získanou schopnost sebekorekce při cvičení přenesli i do aktivit běžného dne. Tedy své tělo si uvědomovali, chránili a ekonomicky zatěžovali.

Výsledkem nácviku kompenzačního cvičení je individuální tréninkový systém, který rozvíjí a přitom nepřetěžuje pohybový aparát. Je využitelný jak pro zlepšení kondice, tak pro pozitivní ovlivnění různých zdravotních poruch. Spojuje v sobě práci s pocity, pohyby, se sílou a nepřímo i s vnitřními orgány. Díky němu lépe poznáme své tělo a budeme se cítit dobře. Je potřeba si uvědomit, že změna je možná vždy, ale pomoci se dá jenom tomu, kdo pomoci chce. Koneckonců zdraví se nedá odložit na potom, až dokončíme práci, vyděláme peníze apod. S výběrem vhodných cviků a nácvikem cvičební jednotky nám pomůže fyzioterapeut. Dostatek pohybu a adekvátní cvičení hraje prim, neboť je prevencí a předchází vzniku potíží. Ovšem pokud již máme bolestivou potíž, je nutné řešit nejprve následky a uvědomit si, že cvičení nám již nepomůže. Je potřeba odstranit svalově-kloubní blokádu z těla automobilizací a specifickými cviky.

Možnosti, jak si pomoci, nalezente v mých on-line návodech autoterapie a domácího cvičení.


Štítky použité v článku